Mireia Fernández-Ardèvol

La comunicació mòbil ha estat una de les seves principals àrees de recerca des del 2003, amb un enfocament sociològic i econòmic combinats. Els seus interessos estan relacionats amb tots dos: països desenvolupats i països en desenvolupament.

Amb formació en economia, es va doctorar a la Universitat de Barcelona. En la seva recerca pren una aproximació multidisciplinari, combinant tècniques quantitatives i qualitatives.

Desenvolupa els seus interessos des de tres perspectives diferents. En primer lloc, l’anàlisi de la contribució de la comunicació mòbil al desenvolupament, a la reducció de la pobresa, y als processos democratitzadors (enfocat sobretot en Amèrica Llatina). En segon lloc, l’anàlisi de la relació de la gent gran amb i mitjançant les tecnologies de la comunicació mòbil. Finalment, l’anàlisi del rol de les tecnologies mòbils en els moviments socials en xarxa.

Contacte:

  • mfernandezar (arrova) uoc (punt) edu
  • Twitter

Projectes actuals:

Projectes acabats (selecció):

Publicacions: