Acció COST IS1402 sobre Edatismes

“Edatismes”: Una perspectiva multinacional i interdisciplinària

Durada: 2014 – 2018

Font de finançament: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST)

Codi de l’acció: IS1409

Directora de l’acció: Liat Ayalon, Bar Ilan University

Descripció: La discriminació per edat (és a dir, el complex i sovint negativa construcció social de la vellesa) és altament prevalent. Hi ha evidència inequívoca en relació amb les conseqüències negatives associades amb la discriminació per edat en l’àmbit individual, familiar, i social. L’objectiu a llarg termini d’aquesta activitat és desafiar la pràctica de la discriminació per edat i permetre que les persones grans puguin realitzar el seu ple potencial. Això s’aconseguirà mitjançant la millora dels coneixements científics i l’atenció a la discriminació per edat, en reunir i integrar les diferents disciplines de recerca, mitjançant el desenvolupament de col·laboracions nacionals, multinacionals i internacionals amb els funcionaris públics polítics, els professionals no acadèmics, ONG de la societat civil i les persones d’edat i mitjançant el foment d’una nova generació d’investigadors. resultats esperats inclouen: (a) la creació d’un lloc web; (b) una base de dades de dipòsit de mesures científiques i les intervencions basades en l’evidència que es dirigeixen a la discriminació per edat; (c) la facilitació de les escoles de formació de científics, Missions i conferències científiques a curt termini; i (d) la difusió dels documents de treball de col·laboració, informes científics, actes, publicacions acadèmiques, documents de política i de recomanació i un llibre editat sobre la discriminació per edat. A la llum dels canvis demogràfics, l’alta prevalença de la discriminació per edat, les seves arrels socials complexes, àmplies conseqüències, i la limitada investigació sobre el tema, aquesta acció és oportuna i té tant significat pràctic i científic.

Enllaços: