Projecte Balzan

Les dimensions cultural i social de la crisi econòmica 2008-2014: Cultures financeres, patiment humà i protestes socials

Durada: Gener 2014 – Desembre 2016

Font del finançament: Fundació Internacional del Premi Balzan

Entitats col·laboradores: University of Cambridge (Regne Unit), University of Southern California (Estats Units), Universitat Oberta de Catalunya (Espanya)

Investigador principal: Manuel Castells

Descripció: 2011 no és només l’any de les revoltes del Mediterrani, sinó el començament de la primavera global. Des de llavors estem assistint a l’emergència dels moviments socials en què les xarxes juguen un paper important. Aquests tenen una sèrie de característiques que apunten a múltiples i complexes noves perspectives per analitzar i entendre. Els moviments de xarxes socials, que hem decidit inicialment per anomenar-los, estan en estreta relació amb les xarxes de comunicació degut al seu caràcter obert i permeable, i la seva capacitat per transformar-se a una velocitat ràpida.

Els moviments xarxa semblen tenir impactes reals i profunds en les societats en que emergeixen. Alhora, hi ha relacions significatives entre aquests moviments en diferents països que ens empenyen a examinar les seves dimensions relacionals. Primer va ser la plaça Tahrir i la imaginació de la revolució a Egipte i Tunísia, i les mobilitzacions al sud d’Europa com a Grècia o a Portugal el 2010, inspirant el moviment 15M i les seves acampades a Espanya. Després d’això, el 15M va actuar com un catalitzador per a les etapes inicials del moviment Occupy Wall Street. Més tard, les explosions a Mèxic, Brasil i Turquia tenien una gran quantitat de referències als moviments anteriors. Dins d’aquest context, és oportú i pertinent analitzar aquests moviments des de la seva perspectiva complexa.

Aquest projecte té com a objectiu realitzar una anàlisi en profunditat de dos moviments  xarxa: 15M a Espanya i Occupy Wall Street als Estats Units. Farem una anàlisi de doble nivell que tingui en compte les particularitats de cada país. En primer lloc, analitzarem les característiques, composició i efectes de cada moviment. En segon lloc, els compararem per a comprendre la seva dinàmica i la seva evolució des d’una perspectiva internacional.

Enllaços: