Anàlisi longitudinal de l’ús del telèfon intel·ligent

Durada: 2014 – 2019

Font de finançament: Onada 1: IN3-Universitat Oberta de Catalunya; Onada 2: Social Science and Humanities Research Council del Canadà (SSHRC)

Projecte de referència: Projecte ACT

Equip: Investigadora principal: Andrea Rosales, Universitat Oberta de Catalunya; Col·laboradora: Mireia Fernández-Ardèvol, Universitat Oberta de Catalunya; Assistents de recerca: Lluís Teixidó, Aram García.

Resum: L’ús creixent dels telèfons mòbils està canviant l’ecologia d’aparells digitals d’ús diari. En aquest projecte multi-etapa explorem el comportament dels usuaris de telèfons mòbils dels diferents grups d’edat, posant-hi èmfasi en la gent gran.

La primera onada es va dur a terme el 2014 sota el títol “Comparació intergeneracional d’activitats en línia”. En aquesta onada, vam recollir dades sobre les activitats en línia de 470 participants de 20 a 80 anys durant un mes, des d’un panel d’investigacions de mercat. Aquesta mostra representativa de la població en línia a Espanya va haver d’instal·lar una aplicació en el seu dispositiu mòbil i/o d’escriptori per a permetre al panel registrar la seva activitat en línia. A més dels registres d’internet, hem recollit la seva informació demogràfica bàsica. Algunes de les preguntes abordades en aquest estudi van incloure si hi ha diferències d’edat pel que fa al tipus d’aplicacions utilitzades, la freqüència de l’activitat mòbil, els temps del dia en que utilitzen el seu dispositiu, el mètode preferit de contacte social en els dispositius mòbils, o la freqüència d’accés a xarxes socials o mitjans de comunicació.

La segona onada es va dur a terme l’any 2015 sota el títol “Anàlisi longitudinal de l’ús de telèfons intel·ligents”, que s’ha definit com el “paraigua” general d’aquest projecte. En aquesta ronda, vam realitzar el treball de camp en dues etapes: (1) la primera mitjançant una enquesta en línia (que va reunir 382 enquestats); i (2) la segona mitjançant les experiències documentades de gent gran en un curs d’aprenentatge de telèfons intel·ligents. Ens hi interessava determinar si, i de quina manera, la gent gran (60+) fa servir telèfons intel·ligents i altres dispositius digitals d’una manera diferent a la d’altres grups d’edat. Un dels nostres objectius és discutir com aquesta informació es pot utilitzar en el disseny de tecnologies futures. Considerem que els estudis que inclouen a la gent gran contribueixen a compensar el pes predominant que tenen les generacions més joves en el disseny tecnològic i els biaixos que això comporta.

Tenim previst realitzar una tercera onada d’aquest projecte el 2018.

Enllaços:

 

Imatge per Kārlis Dambrāns sota una llicència CC BY 2.0.