Projecte ACT

Envelliment + Comunicació + Tecnologies (ACT): Experimentant un món digital en la vellesa

Durada: Abril 2014 – Març 2021

Font de finançament: Social Science and Humanities Research Council del Canadà (SSHRC)

Referència del projecte895-2013-1018

Entitats col·laboradores: Concordia University (Canadà), Brunel University (Regne Unit), Institute of Peruvian Studies (Perú), University of Graz (Àustria), University of Miami (Estats Units), Multimedia University (Malàisia), National University of Political Studies and Public Administration (Romania), Universitat Oberta de Catalunya (Espanya), Universitat Pompeu Fabra (Espanya), Ryerson University (Canadà), Trent University (Canadà), Université de Montréal (Canadà), Université Laval (Canadà), University College London (Regne Unit), University of Brighton (Regne Unit), University of Eastern Finland (Finlàndia), University of Gloucestershire (Regne Unit), University of Iowa (Estats Units), University of Liverpool (Regne Unit), University of the West of England (Regne Unit), University of Utrecht (Països Baixos), York University (Canadà), University of Ottawa (Canadà), Ben-Gurion University of the Negev (Israel).

Investigadora principal: Kim Sawchuk, Concordia University

Descripció: Envelliment + Comunicació + Tecnologies (ACT) aborda la transformació de les experiències de l’envelliment amb la proliferació de noves formes de comunicació mediada en societats xarxa. El projecte examina com l'”edatisme”, els biaixos individuals i sistèmics que creen formes d’inclusió i exclusió basats en l’edat de les persones, opera de maneres subtils, alhora que suggereix estratègies de canvi.

Els objectius del projecte són: transformar els discursos i mentalitats públiques sobre l’edat i l’envelliment; incloure la gent gran com a agents actius i col·laboradores en la nostra agenda de recerca per a desenvolupar millors llenguatges, mètodes i maneres de comunicar-se inter-generacionalment i intra-; desenvolupar pla d’estudis i mètodes d’ensenyament; oferir una plataforma col·laborativa permanent per a la teorització i l’anàlisi crítica de la relació entre l’envelliment i el món digital; fer servir l’experiència interdisciplinària de l’equip investigador participant que treballa en una àmplia gamma d’entorns nacionals i internacionals; fomentar una transferència interinstitucional de recursos i coneixements sobre l’envelliment i els mitjans de comunicació per a estudiants, docents, treballadors comunitaris i actors de la indústria; i finalment, generar col·laboracions i connexions entre institucions acadèmiques i organitzacions no acadèmiques relacionades a aquesta temàtica.

Subprojectes i accions rellevants:

Enllaços: