Edatisme i xarxes socials des de les ideologies mediàtiques: Una recerca exploratòria

Durada: 2018 – 2019

Font de finançament: LUMSA Università (Roma, Itàlia) i Social Science and Humanities Research Council del Canadà (SSHRC).

Projecte de referència: Projecte ACT

Equip: Mireia Fernández-Ardèvol (IN3-Universitat Oberta de Catalunya), Andrea Rosales (IN3-Universitat Oberta de Catalunya), Francesca Comunello (LUMSA Università), Simone Mulargia (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).

Descripció: El projecte pretén investigar l’ús generacional de les xarxes socials com també la interacció entre els estereotips relacionats amb l’edat i les pràctiques d’ús que envolten les plataformes digitals. En aquest sentit, hi destaquen els estereotips -i les actituds discriminatòries- envers la gent gran. El punt de partida és la reflexió entorn a les pràctiques d’ús de plataformes digitals i les normes socials que dictaminen les “maneres adequades” d’utilitzar-les. El projecte integra dues perspectives. (1) La reflexió sobre els estereotips relacionats amb l’edat que es manifesten quan (persones grans i joves) parlen de les pràctiques i normes entorn a les plataformes digitals. (2) L’interès en les ideologies mediàtiques i els “idiomes de pràctica” (Gershon 2010), conceptes que ajuden a entendre com els usuaris perceben les facilitats i les limitacions (Norman 2013) de les plataformes digitals.

Metodologia: Quatre grups focals a Barcelona (Catalunya, Espanya) i Roma (Itàlia) cadascun fins a aconseguir punts de saturació. Seleccionem als i les participants a partir d’una lògica d’elecció raonada, en la qual dos grups focals estaran constituïts per joves i els altres dos per persones grans.

Enllaços: