“És la meva decisió”: Gent gran i comunicació mòbil

Durada: 2010 – 2011

Font de finançament: Social Science and Humanities Research Council del Canadà (SSHRC)

Projecte de referència: Projecte A-C-M

Investigadora principal: Mireia Fernández-Ardèvol, Universitat Oberta de Catalunya; Col·laboradora: Lidia Arroyo Prieto, Universitat Oberta de Catalunya; Assistent de recerca: Daniel Blanche, Universitat Oberta de Catalunya.

Descripció: La telefonia mòbil és la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) més estesa i segueix la mateixa tendència que altres TIC: aquells que mostren taxes d’adopció típicament més lents són persones grans. Per tant, és rellevant explorar les motivacions i els motius de la gent gran pels quals adopten i no adopten la telefonia mòbil. Ens fixem en dues ciutats: Barcelona (Catalunya, Espanya) i Los Angeles (CA, EUA). A Catalunya, fins el 95% de la població general és usuària de telefonia mòbil, mentre que entre la gent gran la xifra baixa fins al 82% (65-74 anys). Als EUA, el percentatge d’usuaris mòbils és del 85% per a la població general i el 68% de la població entre 66 i 74 anys. En un context amb tanta presència d’aquesta tecnologia, els que opten per abandonar aquesta tendència sovint han de justificar la seva decisió ja que s’enfronten a les pressions socials per a estar localitzables per telèfon mòbil, de la mateixa manera que la resta de la població.

Metodologia: Entre 2010 i 2011 es van realitzar entrevistes semi-estructurades tant amb usuaris mòbils com no usuaris. Dins d’aquesta mostra no probabilística, la majoria d’individus eren usuaris mòbils, amb 11 individus de 73 que no eren usuaris en el moment de l’entrevista. Entre els no usuaris, algunes persones no havien tingut mai un telèfon mòbil, i uns altres els van aconseguir per moments determinats.

Resultats esperats: L’objectiu d’aquesta anàlisi no és presentar recomanacions per a incrementar la subscripció mòbil entre la gent gran, sinó comprendre decisions personals respecte a aquesta tecnologia específica. Fem les nostres anàlisis prenent en compte que, actualment, no tenir un telèfon mòbil a les dues ciutats estudiades podria significar que la persona sense el telèfon ha assumit una posició ferma sobre el tema.

Casos d’estudi:

Enllaços: