Nou article: “Decidim.viz: A data dashboard prototype for a digital democracy platform”

Nou article: “Decidim.viz: A data dashboard prototype for a digital democracy platform”

El nou article està escrit per Jorge Chamorro, Emanuele Cozzo i Antonio Calleja-López, tots membres de la CNSC. Decidim.viz és una eina per mostrar mètriques i informació estadística sobre Decidim, una plataforma digital de participació política.

La publicació cobreix la creació d’una prova de concepte que analitza un procés participatiu llançat per la Comissió Europea l’any 2022. Inclou una descripció del software, exemples il·lustratius de les seves funcionalitats i l’impacte i el potencial de l’eina.

Decidim.viz va ser codisenyat amb la comunitat d’usuaris i investigadors de Decidim per garantir la utilitat de l’eina. Està dissenyat com un aplicatiu client-servidor amb una aplicació web com a interfície d’usuari. A més, l’eina proporciona una API RESTful perquè les vostres dades siguin reproduïbles i estiguin disponibles per a la comunitat.

Pots (en obert) accedir aquí: https://doi.org/10.1016/j.softx.2023.101600