Nou article! de By Ronald Sáenz: “Platforms, Politics, and Policy Change”

Nou article! de By Ronald Sáenz: “Platforms, Politics, and Policy Change”

La publicació examina els problemes de governança que han sorgit a l’economia col·laborativa, com ara la proliferació de plataformes de transport com Uber, connectant-los amb els estudis de xarxes socials.

En ciències socials, el capitalisme de plataformes s’està analitzant a mesura que les plataformes digitals basades en aplicacions han revolucionat l’intercanvi global de béns i serveis, provocant reptes multifacètics dins de la societat, l’economia i la política. La governança de les plataformes sorgeix a mesura que es desenvolupa aquest panorama canviant, il·luminant la intricada interacció entre els marcs reguladors nacionals i locals i la creixent dinàmica de poder entre les diverses parts interessades. Aquest article proporciona un marc per examinar els complexos problemes polítics i de govern que han sorgit a la gig economy, centrats principalment en la proliferació de plataformes de transport, com Uber, també conegudes com a Transportation Network Companies (TNCs). L’article examina el marc de la governança de plataformes contribuint teòricament posant en diàleg una literatura centrada principalment en l’estudi de les xarxes socials amb una altra branca de sobre les plataformes en la qual s’ha fet evident la disrupció de les polítiques, com el transport i la mobilitat urbana. L’anàlisi se centra en tres dimensions fonamentals de l’economia política: idees, interessos i institucions. El document també repassa com han funcionat aquests tres enfocaments en la literatura científica recent. Finalment, l’article subratlla la necessitat de futures investigacions per abordar aquesta complexitat des d’un enfocament contingent per promoure una comprensió integral de la regulació de la plataforma.

DOI: https://doi.org/10.15304/rips.22.1.9463