Oferta laboral: Ajudant de recerca – Data scientist / Especialista en estadística

Oferta laboral: Ajudant de recerca – Data scientist / Especialista en estadística

Volem incorporar al nostre equip un o una data scientist / especialista en estadística per desenvolupar les següents tasques pertanyents a dos projectes internacionals:

 • Gestió i explotació d’enquestes online.
 • Gestió i explotació de bases de dades d’uns 2.000.000 de registres.
 • Anàlisi estadística (univariant, multivariant, regressions, equacions estructurals…).
 • Explotació de fonts estadístiques secundàries (INE, Eurostat,…).
 • Elaboració d’informes estadístics.

Requisits acadèmics:

 • Grau, Màster o estudiant de doctorat en estadística o en una titulació amb forta formació en estadística.

Coneixements rellevants:

 • Anàlisi multivariant.
 • Maneig de (grans) bases de dades.
 • Fonts estadístiques oficials.
 • Es valorarà la formació en ciències socials.

Experiència prèvia:

 • Es valorarà l’experiència prèvia en anàlisi estadística.

Idiomes:

 • Anglès (nivell alt).
 • Es valorarà castellà i català.

Coneixements informàtics:

 • SPSS.
 • R, R Studio.
 • Es valorarà: AMOS; altres paquets estadístics; Infografia.

Aspectes rellevants:

 • Proactivitat.
 • Autonomia i criteri propi per prendre decisions estadístiques.
 • Bones actituds per treballar en equip.
 • Responsabilitat.
 • Compromís amb la feina d’alta qualitat.

Es realitzarà una contractació laboral per 6 mesos a temps parcial (20 hores setmanals) i previsió d’incorporació immediata.

El centre de treball serà la seu de la UOC ubicada a l’Av. Carl Friedrich Gauss, 5 al Parc Mediterrani de la Tecnologia (edifici B3) a Castelldefels (Barcelona).

Si hi teniu interès, envieu el vostre CV a cnsc(arrova)uoc.edu abans del 25/04/2019.

Foto per Mika Baumeister a Unsplash.