Nou article de Mariana Aldrete: “Challenging the protest paradigm and winning legitimacy. Analysis of the representation of the social movement against femicide in the mainstream media in Mexico”

Nou article de Mariana Aldrete: “Challenging the protest paradigm and winning legitimacy. Analysis of the representation of the social movement against femicide in the mainstream media in Mexico”

Aldrete, M. (2023). Challenging the protest paradigm and winning legitimacy. Analysis of the representation of the social movement against femicide in the mainstream media in Mexico. Current Sociology [accés obert]. https://doi.org/10.1177/00113921231211578

L’estudi s’orienta a entendre els factors que influeixen en les representacions mediàtiques dels moviments socials. Proposa una metodologia que utilitza el “paradigma de la protesta” com a marc, però que contradiu les seves prediccions per a una anàlisi més completa. Tot i que l’accés als mitjans és crucial perquè els moviments socials tinguin suport, la recerca prèvia ha revelat una tendència a la representació negativa dels moviments socials. No obstant, un conjunt consistent de literatura ha identificat diversos factors que es desvien de la predicció del paradigma.

La metodologia proposada opera les característiques del paradigma en quatre variables neutres com l’èmfasi, el protagonisme, la legitimitat i el to i incorpora la possibilitat d’un valor positiu. També facilita una comprensió més completa del context social i la relació entre mitjans de comunicació i l’elit política. L’enfocament empíric se centra en la representació del moviment contra el feminicidi en tres mitjans de comunicació nacionals mexicans. Es basa en tècniques d’anàlisi qualitativa de contingut. El present treball argumenta que els mitjans de comunicació poden produir un retrat legitimador dels activistes i fins i tot ajudar a crear un discurs més funcional.