Moviments socials i democràcia en xarxa

Aquesta línia d’investigació analitza les infraestructures, les estructures i els processos dels moviments de protesta sorgits a tot el món arran de la crisi financera, econòmica i democràtica de l’actual segle XXI. En aquest escenari, posem una importància primordial al rol de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Els objectius d’aquesta línia són: (a) analitzar la relació entre les tecnologies digitals i els moviments socials emergents i les seves implicacions organitzatives, comunicacionals i polítiques; (b) entendre les interaccions entre les diferents capes on es desenvolupen els moviments i la seva evolució; i (c) identificar la interacció entre diferents escales de coordinació-acció dels moviments i el seu abast.

L’enfocament metodològic combina diferents mètodes que fan servir la informació de codi obert que ofereixen els moviments en xarxa: dades de xarxes socials, dades estadístiques, entrevistes, llocs web, fluxos, imatges, visualitzacions, entre d’altres.

El nostre treball en aquesta línia d’investigació analitza els processos de transformació social des d’una perspectiva localitzada, experimental i interdisciplinària, i obre nous territoris narratius, analítics i pràctics.

Eix transversal: Aquesta línia de recerca interseca amb les altres línies de manera flexible, particularment pel que fa a metodologies innovadores, adoptant-hi una perspectiva crítica de les anàlisis de dades tradicionals i noves, i les seves implicacions socials. En aquest sentit, intentem comprendre les limitacions i oportunitats dels mètodes digitals.

Projectes relacionats:

 

Imatge per Pablo Villaraco sota una llicència CC BY-NC-SA 2.0.