Emergència, evolució i efectes del moviment-xarxa 15M (2011-2015): Una aproximació tecnopolítica

Durada: Setembre 2012 – Desembre 2015

Investigador: Arnau Monterde, Universitat Oberta de Catalunya

Descripció: Aquest projecte és la tesi doctoral de l’Arnau Monterde, en la qual el Manuel Castells hi va actuar com a director.

Resum: En la present tesi doctoral es desenvolupa una anàlisi sobre el moviment 15M des dels seus inicis al 2011, fins al maig del 2015, enfocat en la relació existent entre el moviment i els usos de les tecnologies de la comunicació en xarxa. Per realitzar aquest treball s’utilitza una aproximació multi-metodològica que combina anàlisi quantitativa, anàlisi de xarxes i anàlisi qualitativa, a partir d’entrevistes i un profund treball de camp. La tesi s’estructura en tres parts: l’emergència del moviment al 2011, la seva evolució i transformació fins al 2015, i els seus efectes electorals en els comicis europeus de 2014 i les eleccions municipals de 2015 a Espanya. De manera transversal, es desenvolupa analítica i conceptualment la noció de moviment-xarxa a partir de la caracterització de les diferents propietats observades del 15M, donant continuïtat així a un fèrtil camp de coneixement entorn als moviments emergents i el paper de les xarxes de comunicació, i la seva potencialitat de transformació política i social.

 

Imatge per Gorka Linaza sota una llicéncia CC BY-NC-SA 2.0.