Innovació i autonomia tecnopolitica

Aquesta línia d’investigació examina els contextos de transformacions polítiques profundes i diferents iniciatives innovadores de la democràcia directa i de desintermediació política, com també el paper de les tecnologies en aquestes transformacions polítiques i alguns dels seus enfocaments.

Els seus objectius són: (a) analitzar les interaccions entre les tecnologies digitals i la democràcia, especialment centrades en la participació ciutadana; (b) dissenyar i desenvolupar processos de participació on les tecnologies hi juguen un paper central; i (c) analitzar els processos participatius prenent en consideració la seva complexitat (personal-col·lectiu, físic-digital, ciutadans-institucions, entre d’altres).

L’enfocament d’estudi inclou el desenvolupament de programaris àgils; el disseny i desenvolupament obert i participatiu; l’enfocament de xarxa i el coneixement situat; i una combinació de metodologies com ara l’anàlisi quantitatiu, qualitatiu i de xarxes.

Eix transversal: Aquesta línia de recerca interseca amb les altres línies de manera flexible, particularment pel que fa a metodologies innovadores, adoptant-hi una perspectiva crítica de les anàlisis de dades tradicionals i noves, i les seves implicacions socials. En aquest sentit, intentem comprendre les limitacions i oportunitats dels mètodes digitals.

Projectes relacionats:

 

Imatge per Julia R Tappa Palandri sota una llicència CC BY-NC-SA 2.0.