DISSIMILAR

Detecció de notícies falses a plataformes de xarxes socials

Període: Juny 2021 – Maig 2024

Font de finançament: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO)

Programa i convocatòria: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan – 7a convocatòria conjunta sobre “ICT for Resilient, Safe and Secure Society”

Referència del projecte: PCI2020-120689-2

Col·laboradors: David Megías (Universitat Oberta de Catalunya), Minoru Kuribayashi (Universitat d’Okayama, Japó), Wojciech Mazurczyk (Universitat Tecnològica de Varsòvia, Polònia)

Coordinador del projecte: David Megías (Universitat Oberta de Catalunya).

Membres UOC del WP5: Mireia Fernández-Ardèvol (líder), Andrea Rosales, Antonio Calleja-López, Emanuele Cozzo, Daniel Blanche-Tarragó, Julián Salas Piñón, David Megías.

Descripció:

Els mitjans digitals han canviat el model clàssic de mitjans de comunicació de masses que considera l’emissora d’un missatge i una receptora passiva a un model on les usuàries de mitjans digitals poden apropiar-se dels continguts, recrear-los i difondre’ls. En aquest context, les xarxes socials digitals són un circuit adequat per distribuir “notícies falses” i propagar desinformació. Particularment, les eines d’edició de fotos i vídeos i els recents avenços en intel·ligència artificial permeten a les no professionals falsificar fàcilment documents multimèdia i crear falsificacions profundes (“deep fakes“). Algunes xarxes socials digitals despleguen mètodes per filtrar contingut fals i així evitar la propagació de la desinformació. Encara que en pot ser un mètode eficaç, el seu enfocament centralitzat dóna un gran poder als gestors d’aquests serveis.

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en l’Objectiu 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura) i l’Objectiu 16 (Pau, Justícia i Institucions Fortes), aquest projecte té com a finalitat proporcionar a les creadores de contingut eines per marcar les seves creacions i fer que qualsevol modificació sigui fàcilment identificable. A més, aquest projecte proporcionarà a les usuàries de xarxes socials digitals eines basades en el processament de senyals (“signal processing“) d’última generació i mètodes d’aprenentatge automàtic per detectar continguts falsos. La combinació de mètodes de marca d’aigua (“watermarking“) i detecció permetrà a les usuàries distingir entre contingut multimèdia original i fals sense necessitar l’avaluació i control des d’un servei centralitzat. A més, aquest projecte desenvoluparà un disseny centrat en la usuària. Es durà a terme un estudi d’experiència d’usuària (WP5) per construir eines més efectives i incloure-hi la dimensió cultural i la diversitat d’usuàries finals.

Enllaços: