Antonio Calleja-López

Sóc doctor en Sociologia (University of Exeter), D.E.A. en Filosofia (Universitat de Sevilla) i Màster en Ciència Política (Arizona State University). Estudio les múltiples connexions entre tecnologia, política i societat, des de la plataformización de l’esfera pública, els moviments socials, els partits polítics o l’Estat a la construcció i governança sociotécnica de les dades i les infraestructures digitals. Ho faig des d’una perspectiva tant descriptiva com normativa, en l’encreuament entre la recerca acadèmica (recolzada en la filosofia, la ciència i l’economia polítiques, o els estudis de ciència i tecnologia i societat), el desenvolupament tecnològic, la innovació social i l’acció política. Actualment, alguns dels projectes en els quals participo són Outonomy, Vector, Datapolitik, i Decidim. En anys anteriors he participat en projectes com DECODE, D-CENT i Interidentity.

Actualment sóc coordinador de Tecnopolítica/IN3-UOC i al llarg dels anys he pogut investigar amb diferents grups, col·lectius o projectes, com ara Heuristica.barcelona, Datanalysis15M, Ciència, Tecnologia i Racionalitat Pràctica, STIR, el Center for Single Molecule Biophysics, o Calafou. He estat becari Fulbright i desenvolupat estudis o estades en diferents espais, centres i universitats, entre els quals es troben el Center for Science, Policy and Outcomes i el Center for Nanotechnology in Society, tots dos radicats a l’Arizona State University, la Colorado School of Mines, la University of Exeter, la Universitat de Sevilla i el Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Enllaços: