Sara Suárez-Gonzalo (CNSC-IN3) ha estat nomenada membre del nou Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals de l’Ajuntament de Barcelona.

Sara Suárez-Gonzalo (CNSC-IN3) ha estat nomenada membre del nou Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals de l’Ajuntament de Barcelona.

Sara Suárez-Gonzalo, investigadora del CNSC-IN3 i professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC ha estat nomenada membre del nou Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals de l’Ajuntament de Barcelona.

El Consell va ser creat el 16 de març del 2023 mitjançant la publicació en la Gaseta Municipal de Barcelona del DECRET D’ALCALDIA S1/D/2023-167 i formalment constituït en reunió plenària el 17 d’abril del 2023. Ho composen 15 expertes i experts independents de diferents institucions de recerca i experiència en l’àmbit de les noves tecnologies, els drets digitals i la intel·ligència artificial.

La principal funció del Consell és assessorar l’Ajuntament de Barcelona perquè la compra, el disseny i l’ús de sistemes digitals basats en el processament massiu de dades, algorismes i/o en tècniques d’intel·ligència artificial siguin ètics, justos i proporcionats.