NEWSNET

(2019-2021)

ONR

Notícies, xarxes i usuaris en la transformació del sistema de mitjans híbrids de la indústria dels mitjans i les notícies en l’era postindustrial (NewsNet)

Període: gener de 2019 – desembre de 2021

Font de finançament: Ministeri espanyol de Ciència, Innovació i Universitats (Espanya): Plan Estatal de I + D + i

Referència del projecte: RTI2018-095775-B-C43

Membre de l’equip IN3/UOC: Juan Linares-Lanzman

Descripció:

Les crisis tecnològiques, econòmiques i de credibilitat amb què les organitzacions de mitjans de comunicació (Franklin, 2014; Carson, 2015; Cage, 2016; Creech i Nadler, 2018) han estat afrontant simultàniament durant aquest període han coincidit amb l’auge de nous actors (Johnston, 2017 ) i plataformes amb un gran potencial de comunicació global com Google i Facebook (Swart et al., 2018; Belair-Gagnon et al, 2018) i l’habilitació de públics preparats i capaços de generar contingut a una escala sense precedents, especialment a través de xarxes socials. xarxes (Duffy, 2017; Nölleke et al., 2017). Tot i que els diaris convencionals han intentat fer front a la transformació contínua del mercat de notícies (Belair-Gagnon, 2015) mitjançant la implementació de tèbies innovacions,la seva aposta per mantenir el control sobre els aspectes definitius de la pràctica periodística ha estat constantment comprovada per l’entrada constant de noves plataformes, la proliferació de nous espais per al debat i la creixent gana del públic per compartir continguts autogenerats.

La dilució de la veu que fins ara dominava els mitjans convencionals i el protagonisme creixent d’altres actors en aquest entorn tan competitiu (Wu et al., 2018) ha provocat un acalorat debat sobre certs principis bàsics que tradicionalment han fonamentat l’activitat del sector informatiu com la veracitat del contingut i el pluralisme associat a la funció social del periodisme (Usher, 2018; Gutsche i Hess, 2018). En un ecosistema mediàtic en què jugadors nous i antics competeixen i col·laboren entre ells (Belair-Gagnon i Holton, 2018), ens trobem davant de la paradoxa d’una onada de perills com la desinformació i una disminució del pluralisme junt amb l’exponencial. creixement del contingut de les notícies.

En aquest context, l’objectiu general d’aquest projecte és traçar una imatge exacta de com es crea, distribueix, comenta i comparteix contingut de notícies dins del sistema de mitjans híbrids actual. Per a això, hem definit les quatre tasques següents:

  • Descriure les estratègies de notícies que han adoptat els mitjans de comunicació en línia a nivell organitzatiu i de creació de contingut, especialment aquelles associades a les seves relacions amb els nous actors que participen al sistema i la forma en què incorporen el contingut que aquests nouvinguts generen al contingut general que ofereixen al seu públic.
  • Determinar, mitjançant una anàlisi de les esferes públiques digitals emergents, les formes en què les audiències reben, analitzen i comparteixen les notícies generades per tots els actors que operen dins del sistema i la forma en què les plataformes de xarxes socials contribueixen a un major nivell de pluralisme.
  • Examinar l’impacte periodístic de la desinformació, una de les principals conseqüències del sistema de mitjans híbrids, examinant el grau de transparència i seguretat aplicat a les pràctiques, eines, plataformes i polítiques professionals.
  • Analitzar els canvis socials, econòmics i tecnològics que han donat lloc a l’aparició d’un sistema de mitjans híbrids en el qual el nombre d’actors participants ha augmentat exponencialment i s’han modificat els rols que exerceixen i les seves relacions amb el públic, un ecosistema en què un nombre creixent d’agents té les eines, la capacitat i els mitjans per generar contingut de notícies en igualtat de condicions.

Enllaços: