Juan Linares

Doctor en Comunicació (Universitat Pompeu Fabra). Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Universitat de Barcelona). Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social (Universitat Pompeu Fabra). Col·laborador de diversos grups de recerca: Grup de Recerca DigiDoc (UPF), Desigualtat al Món Digital (UPF), Tecnopolítica (UOC) i CNSC (UOC) i projectes de recerca relacionats. També participa en l’organització de seminaris, tallers, congressos i jornades així com en el disseny i l’aplicació de protocols per a l’anàlisi de la qualitat dels cibermitjans. Estratega de comunicació dels projectes Decidim i Decidim Barcelona. Actualment és investigador postdoctoral al grup de recerca CNSC de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) en un projecte relacionat amb Intel·ligència Artificial i l’Edadisme.

Projectes actuals:

Enllaços: