L’economia cultural de l’inclusió digital: Una etnografia multisubjectiva de la descolonització de mitjans mòbils entre els guaraníes

Durada: Setembre 2012 – 2020

Investigadora: Sarah Wagner, Universitat Oberta de Catalunya

Descripció: Aquest projecte és la tesi doctoral de la Sarah Wagner, qui explora les temàtiques de desenvolupament i escletxes digitals, específicament a Bolívia i a Argentina. Mireia Fernández-Ardèvol actua com a directora de tesi.

En la primera etapa de la seva recerca, la Sarah es va associar a la Comunidad de Estudios JAINA i el Consejo Capitanías Guaraní de Tarija, per a examinar l’accés i ús de tecnologies de la comunicació de 12 comunitats Guaraní a Villa Montes, Bolívia. Per mitjà d’entrevistes qualitatives i sessions de grups focals, reuneix perspectives comunitàries sobre les TIC (incloent-hi telefonia, ordinadors, internet, ràdio, i televisió) amb la finalitat de desenvolupar recomanacions per a l’establiment de solucions tecnològiques de la comunicació que siguin rellevants a nivell local.

En una etapa següent, es va associar amb l’Instituto Guaraní a Glew, Argentina, per a reunir perspectives comunitàries sobre els nous mitjans, els mitjans de comunicació massius, i la tecnologia mòbil amb la finalitat de recolzar el desenvolupament i producció de serveis i plataformes tecnològiques que siguin rellevants a nivell local. Les activitats hi inclouen entrevistes qualitatives i un taller comunitari.

Pots llegir la tesi de la Sarah a l’enllaç a sota.

Enllaços:

Imatge per Sarah Wagner.