DemoLabs

Foment de la recerca participativa i de la innovació digital i democràtica a través de laboratoris ciutadans

Periode: 2020-2022

Font de finançament: Ajuntament de Barcelona

Responsable del projecte:  Antonio Calleja-López (Universitat Oberta de Catalunya)

Descripció L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en la conceptualització, desenvolupament, promoció i extensió d’un ecosistema d’innovació digital i democràtica a la ciutat de Barcelona. Aquest objectiu s’entoma des de la perspectiva tecnopolítica que és pròpia del grup d’investigació de la UOC, a partir de l’anàlisi, la recerca siutada i la cooperació amb les comunitats existents al territori. Per tant es tracta d’articular, ampliar, millorar i extendre projectes, espais i comunitats existents i de nova creació, orientades a abordar les relacions entre tecnologia i societat de forma crítica, participativa, aplicada i transformadora

Objectius específics:

  • O.E.1: Marc Conceptual i narratiu. Elaborar un marc conceptual i narratiu sobre els principals temes del projecte (innovació digital i democràtica, recerca participativa i democràcia participativa).
  • O.E.2: Recerca participativa. Desplegar estratègies, projectes i activitats de recerca participativa.
  • O.E.3: Capacitació. Desenvolupar accions de capacitació per promoure l’accés, la promoció i l’extensió dels espais, centres, laboratoris, projectes i comunitats d’innovació digital i democràtica.
  • O.E.4:  Xarxa d’Innovació Digital i Democràtica. Dissenyar, desenvolupar o seguir projectes, espais i centres d’innovació digital i democràtica.
  • O.E.5: Democràcia deliberativa i comunicació en xarxa. Promoure el prototipat, desenvolupament i execució de diferents models de democràcia deliberativa i comunicació política en xarxa a través de l’ecosistema de participació ciutadana.

Enllaços