Decidim UOC

Procés participatiu de el Pla Estratègic de la UOC 2022-2025 a través de la plataforma digital de participació Decidim

Període: 2020-2021

Font de finançament: Universitat Oberta de Catalunya ( Vicerectorat de Planificació Estratègica i Investigació)

Responsables de el projecte:  Antonio Calleja-López (UOC) i Juan Linares-Lanzman (UOC)

Descripció Donada la nostra relació amb la investigació i experiència en l’àmbit de la participació digital, des de la unitat de Tecnopolítica de el grup CNSC hem donat suport al desplegament de Decidim, la plataforma digital de participació ciutadana, per articular el procés participatiu al voltant de el pla estratègic de la UOC per al període 2022-2025. El resultat final de tot el procés participatiu, previst per a juliol de 2021, serà un conjunt articulat de propostes de caràcter estratègic i tàctic que permetin que la institució avanç i millori en els propers anys. El procés participatiu, de naturalesa deliberativa i consultiva, es tancarà amb un pla estratègic el grau d’implementació podrà rebre seguiment de manera transparent al llarg dels 4 anys següents gràcies a el mòdul de seguiment de Decidim.

Objectius

O1. Assessoria en el disseny i execució del procés participatiu

O2. Investigació i seguiment durant el desenvolupament de l’procés participatiu

O3. Elaboració d’informes (marc analític i criteris de qualitat; avaluació)

Enllaços