Creació del grup de treball temporal (GTT) d’ECREA “Aging and Communication Studies” el setembre de 2023

Creació del grup de treball temporal (GTT) d’ECREA “Aging and Communication Studies” el setembre de 2023

Els adults grans són un grup divers amb antecedents, experiències i perspectives úniques, i és essencial incorporar aquesta diversitat als estudis de comunicació. El GTT explora l’edatisme, els biaixos a les dades, els algoritmes i la intel·ligència artificial. A més, també explora com els mitjans poden representar millor la diversitat d’experiències d’envelliment, com les plataformes digitals permeten a la gent gran compartir les seves experiències i missatges o la comunicació intergeneracional. Esperem que els membres del GTT contribueixin amb les seves agendes per enriquir i ampliar aquest enfocament inicial.

Els Grups de Treball Temporals (GTT) d’ECREA són espais organitzats temàticament per desenvolupar coneixements especialitzats en camps específics de recerca en mitjans i comunicació. Els GTT s’estableixen durant un període de 4 anys. Mireia Fernández-Ardèvol és la presidenta del grup.