Article: “Democratic Disruption or Continuity? Analysis of the Decidim Platform in Catalan Municipalities”, publicat a l’American Behavioral Scientist (2023).

Article: “Democratic Disruption or Continuity? Analysis of the Decidim Platform in Catalan Municipalities”, publicat a l’American Behavioral Scientist (2023).

Les plataformes digitals replantegen el debat sobre el paper disruptiu que les tecnologies digitals tenen en la governança de les societats democràtiques. L’estudi examina l’ús del Decidim als municipis catalans, una plataforma lliure de codi obert dissenyada des de l’activisme ciutadà del 15M, per a comprendre el seu impacte com a instrument de renovació democràtica amb potencial d’influir en les relacions de poder establertes.

La implementació de la plataforma Decidim és un exemple d’innovació tecnològica que genera una combinació d’elements de continuïtat i disrupció. L’estudi analitza el seu potencial transformador en tres dimensions: transparència, participació i deliberació. Mentre els resultats de la recerca mostren alguns elements de continuïtat basats en models gerencials, també s’hi identifiquen potencials disruptius. Predominen funcions com la transparència i la recollida de propostes per sobre d’usos deliberatius, però paral·lelament obliga a les administracions a tenir en compte les aportacions individuals dels ciutadans, promou les iniciatives ciutadanes i apropa a nous públics participants. En conclusió, tot i enfrontar-se a obstacles i resistències per part d’actors institucionalitzats, la plataforma ofereix un potencial transformador per a la democràcia, gràcies també a la pressió innovadora de les xarxes d’activistes i experts en tecnologia (p.e. Associació Decidim) que sostenen la plataforma.

Borge, R., Balcells, J., & Padró-Solanet, A. (2023). Democratic disruption or continuity? Analysis of the decidim platform in catalan municipalities. American Behavioral Scientist, 67(7), 926-939. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00027642221092798

Fotografia Unsplash License