An algorithmic awareness paradox?

Explorant les causes i contradiccions de la consciencia algorítmica

Període: Gener de 2023 – Desembre de 2023

Font de finançament: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (Govern del Canadà) a través d’Aging in Data

Investigadora principal: Sara Suárez-Gonzalo – UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Col·laboradores: Mireia Fernández-Ardèvol – UOC – Universitat Oberta de Catalunya, Andrea Rosales Climent – UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Descripció:

El nivell de consciència algorítmica, que aquest projecte defineix com la consciència i la capacitat d’entendre com funcionen els algorismes d’aprenentatge automàtic, i per què i com influeixen en aspectes sensibles de la vida, és un factor crític de la bretxa digital. L’objectiu d’aquest projecte és examinar si i per què el nivell percebut de consciència algorítmica s’associa (o no) amb comportaments, coneixements i percepcions sobre algorismes, així com amb característiques sociodemogràfiques. L’estudi, intergeneracional i interseccional, es basa en un enfocament de mètodes mixts i presta especial atenció a la gent gran.

Enllaços: https://agingindata.ca/projects/an-algorithmic-awareness/