Aging and Communication Studies TWG, convocatòria de treballs per a la conferència ECREA 2024, fins al 11 de gener de 2024

Aging and Communication Studies TWG, convocatòria de treballs per a la conferència ECREA 2024, fins al 11 de gener de 2024

El grup de treball temporal Aging and Communication Studies acollirà contribucions a la conferència ECREA 2024. Convida als participants interessats en envelliment i comunicació a vincular les seves propostes al grup. La convocatòria de treballs està oberta fins al 11 de gener de 2024.

El grup convida a fer contribucions a la intersecció dels estudis sobre envelliment, vida en edat avançada i els estudis de comunicació. Aquest nou TWG pretén crear una comunitat de pràctica en el context europeu. Fomentant així evidències empíriques sòlides, teories i reflexions que ajudin a apoderar les persones grans dins de societats hiperdigitalitzades. El lema del 2024 és “Comunicació i (des)ordre social”. El TGW convida a presentar tant dins com fora d’aquest tema general, idealment dins de qualsevol de les següents àrees de recerca:

• Edatisme i les seves formes

• Representacions de l’envelliment i la vida en edat avançada (mitjans de comunicació, publicitat, plataformes digitals, dades, disseny tecnològic, etc.)

• Interseccionalitat en la recerca sobre envelliment i comunicació

• Perspectives de gènere en els estudis d’envelliment i comunicació

• Envelliment i comunicació des d’una perspectiva d’estudis LGBTQIA+

• IA i processos algorísmics

• Estudis culturals i crítics de l’envelliment i la comunicació

• Envelliment, transformació digital i comunicació

• Dinàmiques de comunicació intergeneracional

• Memòria, mitjans i representació sobre l’envelliment i la vida en edat avançada

• Diversitat en la vida en edat avançada: Tercera i quarta edat i estudis de comunicació

• Autorepresentacions de la gent gran (tant fora com dins d’internet)

• Envelliment, cultures de xarxes socials i pràctiques d’ús

• Estereotips i autoestereotips