TEMPHO

Títol: Temps de treball en l’ocupació i en la llar: desestandardització i convergència de gènere (TEMPHO)

IPs: Joan García Román, Pau Miret Gamundi (Centre d’Estudis Demogràfics-CED)

Font de finançament: Ministeri de Ciència i Innovació. Pla Nacional d’I + D + I

Referència: PID2020-118770RB-I00

Durada: 2021-2024

Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya

Responsable al CNSC: Madelin Gómez-Lleó

Descripció: El principal objectiu d’el projecte és analitzar fins a quin punt i de quina manera l’increment en el nivell d’instrucció ha estat un factor clau en la desestandardització i convergència de gènere de la participació laboral i l’estructura familiar a Espanya, des d’una perspectiva generacional ia escala territorial; mitjançant l’anàlisi de patrons es delimiten, primer singularment i més davant de manera combinada, les esferes de relació laboral i de dinàmica familiar entre la població major de 15 anys.

La primera fase de la investigació contrastarà l’increment de la desestandardització entre generacions, en el sentit d’un augment de la complexitat en les biografies personals en la relació amb, d’una banda, el mercat de treball entre els 16 i els 70 anys i, de l’altra, en les situacions familiars a la llar més enllà dels 15 anys. En segon lloc, s’investigarà fins a quin punt l’evolució en la pauta laboral i familiar ha anat convergint entre gèneres. Finalment, s’analitzarà la relació entre el nivell d’instrucció i la biografia familiar i laboral entre gèneres i generacions.

Paral·lelament, aquesta complexitat en les biografies laborals i familiars entre diferents generacions, acompanyada de la convergència de gènere s’analitzarà des d’una perspectiva de l’ús de el temps. El canvi generacional de l’ús de el temps es sustenta, principalment, en una convergència entre homes i dones en els temps dedicats a treball remunerat, una homogeneïtzació que dista de produir-se en el temps emprat en treball no remunerat. Ara bé, el treball no remunerat no pot analitzar com un tot, sinó que és imprescindible diferenciar entre treball de cura i treball reproductiu, de manera que la convergència en el primer és molt més gran que en el segon. Finalment, s’analitzarà també la relació entre el nivell d’instrucció i la convergència en els usos de el temps,una relació que probablement serà diferent entre generacions.

En resum, es busca analitzar el nivell d’instrucció com un factor clau en la desestandardització i convergència de gènere, d’una banda, de la participació laboral i l’estructura familiar a Espanya i, de l’altra, en l’ús de el temps en treball remunerat i en treball no remunerat.

Enllaços: https://ced.uab.cat/es/grups_recerca/familias-desigualdad-y-cambio-social/