Outonomy

(2020-2023)

El projecte, liderat pel IAS-Centre de Recerca Vida, Ment i Societat de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), en el qual participem, pretén ampliar les teories de l’autonomia més enllà de les concepcions clàssiques de l’individu, incloent en ella les dimensions integradora, relacional, col·lectiva i ambiental.