Marcela Canavarro

Marcela és doctoranda en Mitjans Digitals, especialitzada en Periodisme (Universitat do Porto), Màster en Comunicació i Cultura (Universitat Federal do Rio de Janeiro), especialització en Planificació de Projectes per a Mitjans Digitals e Interactius (Senac-Rio) i Diplomada en Periodisme (Universitat Federal de Rio de Janeiro). La seva àrea general d’investigació són els estudis crítics d’Internet. En el seu Màster ha investigat la construcció de xarxes en plataformes digitals des d’una perspectiva de l’Economaa Política de la Comunicació, amb una anàlisi sobre valor, mercaderia i el treball gratuït dels utilitzadors. Actualment, la seva investigació es basa en la Ciència de les Xarxes, les teories de Tecnopolítica i la mineria computacional de dades i textos per estudiar els moviments polítics de juny del 2013 i postjuny a Brasil. És becària de la Fundació Capes/Brasil on realitza els seus estudis doctorals en Portugal. Ha treballat com a reporter de premsa, ràdio, internet i agències de comunicació, així com a productora i traductora (portuguès-anglès) freelance. Va ser professora temporal a l’Escola de Comunicació de la Universitat Federal de Rio de Janeiro, per 3 semestres, i també ha actuat com activista de mitjans al cicle de protestes inaugurat a Brasil l’any 2013. És col·laboradora del grup Redes de Comunicación y Cambio Social (CNSC) a la UOC i del Laboratori d’Intel·ligència Artificial i de Suport a la Decisió (LIAAD) al Inesc-Tec/U.Porto.

Projectes actuals:

Enllaços: