Lorena Osorio

Lorena es va llicenciar en sociologia a la Universidad ICESI el 2013. Actualment cursa el Màster en Gerència per a la Innovació Social a la Universidad ICESI. Lorena té experiència en el disseny i la implementació de polítiques públiques i projectes relacionats amb l’envelliment i la gent gran. Els seus interessos se centren en la investigació social, sociologia de la salut, i vulnerabilitat en la gent gran.

Enllaços