Jorge Bronet Campos

Jorge és llicenciat en Ciències Polítiques (UCM) i postgraduat en Gestió del Coneixement (UOC). Actualment, és estudiant de doctorat al programa Societat, Tecnologia i Cultura (UOC). La seva línia de recerca és l’evolució de la democràcia interna dels nous partits digitals europeus. És assistent de recerca del projecte OnPartDel.