InHALE

Determinants de les desigualtats en l’esperança de vida saludable en la gent gran: Una comparació internacional (InHALE)

Durada: Setembre 2019 – Setembre 2022

Font de finançament: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Entitats col·laboradores: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Investigadora principal: Madelin Gómez-León

Responsable a CNSC: Madelin Gómez-León

Descripció:

El procés d’envelliment és un fenomen global que condueix a que més persones arribin a edats avançades. Aquesta tendència es produeix a nivell global, tot i que hi ha diferències significatives entre homes i dones i entre països que afecten la salut, el benestar, i la vida social activa de la gent gran. Aquestes diferències poden incrementar-se degut a una persistència en la escletxa digital entre edats i països.

InHALE proposa, des d’una perspectiva comparada entre dos països europeus (Espanya i el Regne Unit) i dos països llatinoamericans (Xile i Costa Rica), analitzar les diferències de gènere i de país en els determinants de l’envelliment saludable, incloent-hi aspectes demogràfics, contextuals (específics de cada país), de participació social, i d’interrelacions (digitals) socials.

Els aspectes adreçats des d’una perspectiva comparada són rellevants a nivell mundial per entendre i promoure l’envelliment actiu i saludable. La investigació fa una contribució empírica a l’escassa literatura en els estudis d’envelliment i salut en països menys desenvolupats, però amb alts nivells d’envelliment, en centrar-se en el rol que juguen els determinants demogràfics, socio-econòmics, i individuals en la capacitat d’incrementar (o bé, limitar) els nivells d’esperança de vida saludable i el benestar de la gent gran. A més, els resultats també són rellevants per als països desenvolupats amb importants desigualtats regionals.

Imatge per Ishan @seefromthesky a Unsplash.