Aging in data

Aging in data és un projecte de recerca que explora com una era de recopilació de dades digital sense precedents afecta i governa la nostra manera d’envellir a les nostres comunitats.

Període: 01/04/2021 – 31/03/2028

Finançament: Consell de Recerca en Ciències Socials i Humanitats de Canadà (SSHRC)

Programa i convocatòria: Subvencions de Col·laboració SSHRC

Col·laboradors: Es pot consultar el llistat complet de col·laboradors i co-investigadors aquí

Coordinadora del projecte: Kim Sawchuk (Universitat Concordia)

Descripció:

Aging in Data (AiD) és un projecte de recerca ubicat al Laboratori ACT de la Universitat Concordia a Montreal. Reuneix una xarxa interdisciplinària d’acadèmics de deu països, activistes i organitzacions comunitàries. Investiguem com els estudis sobre l’edat es creuen amb les comunicacions, els estudis dels mitjans i els estudis de dades crítiques, i explorem com una era de recopilació de dades digitals sense precedents impacta i governa la manera com envellim a les nostres comunitats. El nostre compromís compartit amb la justícia social ens porta a articular una agenda a impactar, innovadora, multimetodològica i col·laborativa amb comunitats d’adults més grans que responguin a les necessitats socials urgents.

L’equip d’AiD ha ideat cinc grups interrelacionats per investigar l’envelliment de les dades:

– envelliment, estadístiques i polítiques públiques

– ètica de les dades, danys a les dades i justícia de les dades

– atenció dataficada i edat sensorial

– pràctiques, imposicions i apropiacions de tecnologia digital

– envelliment interseccional i dades impulsades per la comunitat

Enllaços: Enllaç del projecte